Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

Strona główna

Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Edukacja MIKRO

Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp.z.o.o. w Lublinie

zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie dla mikroprzedsiębiorstw

„Edukacja MIKRO”

W projekcie mogą wziąć udział MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, które spełniają poniższe kryteria:

· posiadają jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie powiatu lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, radzyńskiego  

· nie przekroczyło limitu pomocy de minimis przeznaczonej dla przedsiębiorstwa,

· nie znajduje się w trudnej sytuacji

Okres realizacji projektu: 01.03.2013r. do 31.08.2014r.

W szkoleniach może wziąć udział:

  • właściciel, pełniący funkcje kierownicze,
  • wspólnik, w tym partner prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie  i czerpiący z niego korzyści finansowe;
  • pracownik - osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę [art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)],

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne - objęte regułami pomocy de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  z dnia 15 grudnia 2010r.

Nazwa szkolenia

 

Termin realizacji

Liczba godzin

Praca w zespole - profesjonalna obsługa klienta

VIII – X 2013

30h

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w firmie

IX – XI 2013

30h

Prowadzenie ewidencji pracowniczej i rozliczeń publiczno-prawnych

I – V 2014

80h

Operator urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych

I – III 2014

45h

Operator wózków jezdniowych

V-VIII 2013

45h

Szkolenia zlecone:

Obsługa żurawi stałych, przenośnych i przewoźnych (HDS)

I – VI 2014

52h

Prawo jazdy kat. B

IX – VI 2014

60h

Obsługa koparko – ładowarki

IX – XII 2013

176h

Szkolenia zostaną zoorganizowane w Parczewie w godzinach popołudniowych z częstotliwością raz w tygodniu. Nie dotyczy to szkoleń zleconym, w ich przypadku miejsce realizacji może być inna miejscowość.

Zapisy i informacje:

Parczew ul. Plac Wolności 7,          e-mail: parczew@arsg.lublin.pl         tel.: 83 355 09 53

www.arsg.lublin.pl

Projekt „Edukacja MIKRO” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA