Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Gminne obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości

Koncert patriotyczny, polowa Msza święta w intencji Ojczyzny, otwarcie i poświęcenie Skweru św. Krzyża i XVII wiecznej Kapliczki – to tylko część gminnych obchodów związanych z rocznicą odzyskania niepodległości. Uroczystości odbyły się 11 listopada
w Parku Miejskim w Ostrowie Lubelskim.

 

           

            W poniedziałek 11 listopada br., koncertem patriotycznym w wykonaniu Chóru Parafialnego  oraz Orkiestry Dętej OSP rozpoczęły się gminne obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości, połączone z uroczystym otwarciem i poświęceniem Skweru św. Krzyża, XVII wiecznej Kapliczki w Parku Miejskim oraz nowo powstałej sali prób w Centrum Kultury W uroczystościach udział wziął ks. Robert Mirończuk Misjonarz, ks. Jan Orłowski proboszcz parafii oraz ks. Maciej Liszko wikariusz. Nie zabrakło również Wicestarosty Lubartowskiego Lucjana Mileszczyka, Jacka Zapasy ze środowiska 27 WDP AK, Anny i Rafała Piliszko wykonawców remontu Kapliczki oraz sali prób Barbary Gruszczyk Dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Ostrowie Lubelskim, Mirosława Kapitana Prezesa GS SCh, Daniela Jakubasa Komendanta Posterunku Policji, Piotra Grygla Komendanta Gminnego OSP wraz z pocztami, Jerzego Sobicha Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z Radnymi i Sołtysami oraz wielu innych gości.

            W kolejnym punkcie słowo wstępne wygłosił Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk. Historię skweru św. Krzyża przybliżyła Katarzyna Równiak dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ostrowie Lubelskim. Nieco później na ręce Burmistrza Józefa Gruszczyka, Jacek Zapasa przekazał Ogień Niepodległości przywieziony z Kostiuchnówki.  Następnie podczas polowej Mszy św. sprawowanej przez misjonarza ks. Roberta Mirończuka, zgromadzeni modlili się w intencji Ojczyzny. Uroczystego odsłonięcia Skweru Św. Krzyża oraz XVII wiecznej Kapliczki dokonał Burmistrz Ostrowa Lubelskiego Józef Gruszczyk, wice Starosta Lubartowski Lucjan Mileszczyk, ks. Jan Orłowski proboszcz ostrowskiej parafii oraz Katarzyna Banucha Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski.
Włączając się do akcji Niepodległa do Hymnu wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Państwowy.
Delegacje złożyły wiązanki pod Pomnikiem Obrońców wiary, bohaterów walk o wolną i suwerennąOjczyznę i Kapliczką znajdującymi się w Parku Miejskim oraz Krzyżem Milenijnym. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości można było posilić się ciepłym bigosem oraz gorącą herbatą, przygotowanymi przez grupę WATAHA.

            Następnie w Centrum Kultury rozpoczęła się cześć artystyczna, podczas której zostało wręczone stypendium ufundowane przez Fundację na Rzecz Spacyfikowanej Przez Hitlerowców Wsi Jamy. Tegoroczną stypendystką była Aleksandra Chomicz z Ostrowa Lubelskiego. Akademia przygotowana przez uczniów ostrowskiej Szkoły Podstawowej poruszyła serce niejednego widza. Po prawdziwej lekcji historii nastąpiło uroczyste otwarcie nowej Sali Prób w Centrum Kultury, podczas którego zaprezentowała się formacja tańca ludowego „Ostrowskie Wianuszki”. Z tej okazji Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski przygotowało pyszny tort, którym zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy. Na zakończenie tradycyjnie odbyły się biegi uliczne, których pomysłodawcą jest Jarosław Góźdź. Nagrody zostały ufundowane przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Serdecznie dziękujemy za pomoc
w organizacji uroczystości Zarządowi Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Ostrów Lubelski, pocztom sztandarowym, Chórowi Parafialnemu, Orkiestrze Dętej OSP, pracownikom Urzędu Miejskiego, Centrum Kultury, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Środowiskowego Domu Samopomocy w Jamach, druhom strażakom oraz wszystkim przybyłym gościom a także społeczności lokalnej za udział w gminnych obchodach 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

 

Małgorzata Sobczyńska