Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Nagrody Burmistrza 2022

Uczniowie naszych szkół otrzymali nagrody od Burmistrza Ostrowa Lubelskiego za wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wybitne osiągnięcia sportowe, działania w wolontariacie oraz aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności!
GRATULACJE dla wszystkich nagrodzonych uczniów i ich rodziców!