Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

Strona główna

Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) informuję, że Dyrektor Centrum w Ostrowie Lubelskim, wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Pana Marcina Skrzypiec, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, Partyzantów 14, 21 – 110 Ostrów Lubelski, telefon: (81) 85 20 037 adres email: ckultury@wp.pl reprezentowane przez Dyrektora Centrum Kultury.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
  z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia
  a w szczególności ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do ich podania.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

                                                                      

Konkurs "Jestem Bezpieczny"

24 kwietnia 2014r. w Centrum Kultury odbył się konkurs „Jestem bezpieczny”. W konkursie wzięły udział reprezentacje z wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kolechowicach, która reprezentować będzie gminę w konkursie powiatowym. II miejsce różnicą tylko jednego punktu zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, trzecie Szkoła Podstawowa w Kaznowie i czwarte Szkołą Podstawowa w Rozkopaczewie. Zdobywcą nagrody za największą liczbę uzyskanych punktów zdobył Jarosław Lato - uczeń VI kl. SP w Kolechowicach. Nagrody w Konkursie ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Kalendarz imprez 2023

KALENDARZ IMPREZ 

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

2023STYCZEŃ


23-27 stycznia  - Wycieczkowe Ferie Zimowe


Cykl kreatywnych zajęć animacyjno - artystycznych dla dzieci i młodzieży w określonej wcześniej tematyce. Opiekunowie podczas „Ferii Zimowych” dokładają wszelkich starań, aby stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz organizować zajęcia programowe w sposób bezpieczny i przyjemny.


LUTY


12 Luty - Walentynkowa Akcja Poboru Krwi


MARZEC


1 Marca - Gminne Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


  Lekcja historii, mająca na celu przywrócenie pamięci o tych, którzy mieli zostać zapomnieni na zawsze. Zostali wyklęci przez system komunistyczny i ludzi, którzy go tworzyli. Aktywny udział w obchodach Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych to świadectwo dojrzałości historycznej. To wyraz szacunku do ich walki i ofiary oraz znak przejęcia ich duchowego testamentu, w którym zapisana jest troska o wolną, niepodległą i demokratyczną Ojczyznę – o Polskę, która dla Wyklętych Żołnierzy Niezłomnych była największą świętością.12 Marca - Dzień Kobiet


 Cykliczna impreza dedykowana wszystkim Paniom z okazji ich święta. Wspólna zabawa i integracja, występy artystyczne, upominki, tort oraz niezwykła atmosfera.


KWIECIEŃ


 Gminny Konkurs Recytatorski

Organizacja konkursu ma na celu odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół z terenu naszej gminy. To również doskonalenie umiejętności pięknego operowania słowem oraz warsztatowych umiejętności ale także zainteresowanie uczniów poezją, zachęcanie do występów na scenie oraz artystyczna konfrontacja młodych recytatorów.


MAJ


Uroczystości 3 - Majowe


Coroczne obchody związane z Uchwaleniem Konstytucji 3 Maja rozpoczynające się Mszą Świętą, sprawowaną w Kościele Parafialnym.  Uroczysty przemarsz, złożenie wiązanek w miejscach kultu narodowego kształtują poczucie przynależności do narodu. Część artystyczna w wykonaniu uczniów pobliskich szkół z terenu naszej gminy zwracają uwagę na treści patriotyczne i obywatelskie.  Na zakończenie odbywają się biegi uliczne.


14 maj Koncert Pieśni Maryjnej 

Kultywowanie tradycji śpiewu pieśni uwielbiających Maryję, spotkanie zespołów śpiewaczych organizowane przez zespół „Ostrowianki – Polesianki”. Popularyzacja maryjnych kompozycji chóralnych i solowych nierozerwalnie związanych z tradycjami chrześcijańskimi.


CZERWIEC


4 Czerwca - Dzień Dziecka

18 Czerwca  - Obchody Pobytu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej

   Spotkania Środowisk Niepodległościowych I Patriotycznych W Byłej Leśniczówce „gościniec” Na Skraju Lasów Parczewskich Od Strony Ostrowa Lubelskiego, Dla Uczczenia Pamięci Poległych, Pomordowanych I Zmarłych „wołyniaków” Którzy Przynieśli Wolność Naszej Małej Ojczyźnie.LIPIEC/SIERPIEŃ


Pólkolonie

Kino Plenerowe

 Dwa lub trzy seanse kinowe na świeżym powietrzu w Parku Miejskim


WRZESIEŃ


 8 września  - Dożynki Gminno - Parafialne

 

Kultywowanie Tradycji Dożynkowych – Uroczystości Rozpoczynają Się Mszą Św. W Intencji Rolników, Z Barwnym Korowodem Z Wieńcami Dożynkowymi, Z Przekazaniem I Dzieleniem Chleba. W Programie Wystawy Rękodzieła, Sprzętu Rolniczego Itp. Występy Grup Artystycznych, Zespołów Ludowych, Folkowych A Także Grup Działających Przy Centrum Kultury. Imprezę Zakończy Zabawa Pod Gwiazdami.

 

 LISTOPAD


11 listopadaObchody Święta Niepodległości Polski

 Impreza O Charakterze Rocznicowym, Upamiętniająca Ważne Wydarzenie Narodowe Tj. Odzyskanie Niepodległości Polski. Obchody Rozpoczyna Uroczysta Msza Święta W Kościele Parafialnym. Kolejnym Elementem Uroczystości Jest Akademia W Wykonaniu Uczniów Pobliskiej Szkoły. Imprezę Zakończy Bieg Niepodległościowy Zorganizowany Przez Nauczycieli Wychowania Fizycznego.

   Przegląd Pieśni Patriotycznej

Ma na celu kultywowanie  tradycji śpiewu pieśni patriotycznych.  Gospodyniami przeglądu jest zespół: „Ostrowianki – Polesianki”. Popularyzacja kompozycji chóralnych i solowych nierozerwalnie związanych z tradycjami patriotycznymi.

 

 GRUDZIEŃ


Akcja “POLACY RODAKOM”

 

Koncert Charytatywny „Dzieci Dzieciom


Koncert, który jest przeglądem dokonań twórczych placówek oświatowych i kulturalnych. W trakcie trwania koncertu zbierane są datki dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin naszej gminy. Dodatkowo można zakupić stroiki wykonane przez podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej w Ostrowie Lubelskim.

 

 

  

 

Orkiestra OSP

0statni okres czasu niesie dużo zmian w różnych sferach naszego życia, także poważne zmiany zaszły w zakresie funkcjonowania orkiestry dętej. Na przełomie kilku ostatnich lat zmienił się gruntownie skład osobowy a co za tym idzie repertuar orkiestry. W pracę z młodzieżą zaangażował się Pan Wojciech Durak zatrudniony w Centrum Kultury jako instruktor nauki gry na instrumentach muzycznych a jednocześnie kapelmistrz Orkiestry Dętej w Ostrowie Lubelskim. Wyniki swej pracy z młodzieżą łączy z podnoszeniem poziomu Orkiestry Dętej pozyskując coraz to nowych instrumentalistów wyróżniających się podczas nauki szczególnymi zdolnościami, jednocześnie zasilając skład osobowy orkiestry.

Obecny skład orkiestry zmienił się radykalnie, z dawnej gwardii pozostało

4 instrumentalistów. Aktualnie orkiestra liczy 25 członków, którzy muzykują w następujących sekcjach muzycznych

I. Sekcja instrumentów dętych drewnianych, (flety)

-Iwona Drozd, Anna Krawczyk- Durak i Aleksandra (Ola) Senczyk

II. Sax sopran

- Klaudia Zabielska

III. Sax alt

- Barbara Janik, Andrzej Barszcz, Joanna Borówka, Weronika Woźniak, Natalia Wach

 IV. Sax tenor

-Cezary Zabielski

 V. Klarnety

- Izabela Malinowska, Karol Janik

 VI. Sekcja inst. dętych blaszanych, (Trąbki)

- Hubert Jośko, Przemysław Jończak ,Dawid Kozłowski, Jarosław Lato

 VII. Waltornia

- Błażej Góźdź

 VIII. Baryton

- Kamil Senczyk

 IX. Puzon

- Wojciech Sobczyński, Kamil Senczyk

 X. Tenor

- Stanisław Durak

 XI. Tuba

- Kamil Senczyk

 XII. Sekcja inst. perkusyjnych

- Władysław Rozmysł, Bartłomiej Drozd

 

 Zamysłem kapelmistrza jest podnoszenie umiejętności osób muzykujących jak też zwiększenie składu orkiestry o kolejnych 6 członków.

Orkiestra uczestniczy aktywnie w życiu społeczności lokalnej jak też czynnie bierze udział poza granicami gminy.W czerwcu 2007 roku uczestniczyła w wojewódzkim przeglądzie orkiestr dętych OSP w Opolu Lubelskim, 6 czerwca 2010 r. uświetniła oprawą muzyczną 50-lecie OSP w Kolechowicach Kolonii, 20 czerwca 2010 r w XXV Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Lubartowie. W dniu 24 kwietnia 2011 r w oprawie Mszy Rezolekcyjnej w kościele parafialnym w Ostrowie Lubelskim, 3 maja w obchodach Święta Konstytucji 3-Maja, w dniu 6 maja 2011 r uczestniczyła w VI Spotkaniu Orkiestr Dętych w Parczewie, dnia 5 czerwca 2011 r w festiwalu Orkiestr Dętych w Bychawie, dnia 26 czerwca wystąpiła z koncertem w Parku Miejskim podczas Jarmarku Jagielońskiego, dnia 17 lipca podczas Festynu Rodzinnego nad jeziorem Miejskim w Ostrowie Lubelskim. Ponadto w dniu 28 sierpnia 2011 r uczestniczyła w korowodzie dożynkowym a później koncertowała podczas części artystycznej dożynek. We wrześniu tego roku uświetniła uroczystości związane z wmurowaniem i poświęceniem tablicy pamiątkowej 27 Wołyńskiej Dywizji AK na budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Lubelskim. Orkiestra Dęta Strażacka przy OSP Ostrów Lubelskim działa pod patronatem Burmistrza Ostrowa Lubelskiego i jest dofinansowywana z urzędu. W 2010 r Gmina złożyła wniosek o doposażenie sprzętowe w instrumenty muzyczne Orkiestry Dętej Strażackiej w Ostrowie Lubelskim w ramach działania małe projekty z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).Wniosek został pozytywnie zakwalifikowany a jego realizacja nastąpiła w miesiącu lipcu. Kolejny wniosek został złożony w 2011 r . a zrealizowany w sierpniu 2011 r. Orkiestra zyskała nowe instrumenty dęte oraz niezbędne akcesoria muzyczne.

Z roku na rok ostrowska orkiestra rozwija swoje umiejętności i stawia sobie nowe wyzwania. Każdy koncert czy przegląd daje im dużo motywacji i siły do działania. Są dumni ze swoich osiągnięć, które zyskują dzięki ciężkiej pracy i chcą piąć się wyżej.

22 czerwca 2014r orkiestra brała udział  w XXIX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Tomaszowie Lubelskim.

Do tego przeglądu przygotowania trwały dość długo, dążyli do tego aby repertuar był miły dla ucha i zrobił wrażenie na słuchaczach. Wykonali takie utwory jak-

- „Concerto d`amore”

- „Wiązanka pieśni żołnierskich i partyzanckich”

- „The Phantom of the opera”;

Ostatni utwór był zaskoczeniem dla niektórych. Ich występ udoskonalił śpiew operowy w wykonaniu Bogusławy Matys- sopran oraz Huberta Świecy- tenor.

Orkiestra zdobyła IV miejsce w przeglądzie. Byli bardzo szczęśliwi, że ich starania idą w dobrym kierunku. Zajęcie miejsca dało im szanse reprezentować województwo lubelskie w przeglądzie regionalnym Zarządu Głównego ZOSP RP jw. 2015r.

15 czerwca, podczas Powiatowego Przeglądu Dokonań Twórczych- „Biesiada czerwcowa” po raz trzynasty wręczone zostały Nagrody Starosty Lubartowskiego „Złoty Talent”. Nagrody przyznawane są osobom bądź organizacjom, które swoją działalnością kulturalną, społeczną, artystyczną promują nasz region, utrwalają dziedzictwo kulturowe, popularyzują kulturę i sztukę. Nasza orkiestra otrzymała nagrodę w kategorii „Utrwalanie dziedzictwa kulturowego naszego regionu”.

Członkowie Orkiestry stworzyli „muzyczną rodzinę”, która rozumie się bez słów i wzajemnie się wspiera.

 

 

I. Sekcja instrumentów dętych drewnianych, (flety)

-Iwona Drozd, Anna Krawczyk- Durak i Aleksandra (Ola) Senczyk

II. Sax sopran

- Klaudia Zabielska, Joanna Petryszak

III. Sax alt

- Barbara Janik, Andrzej Barszcz, Joanna Borówka, Weronika Woźniak, Natalia Wach

 IV. Sax tenor

-Cezary Zabielski, Andrzej Barszcz

 V. Klarnety

- Izabela Malinowska, Barbara Janik, Weronika Domańska

 VI. Sekcja inst. dętych blaszanych, (Trąbki)

- Hubert Jośko, Przemysław Jończak ,Dawid Kozłowski, Jarosław Lato

 VII. Waltornia

- Błażej Góźdź

 VIII. Baryton

- Kamil Senczyk

 IX. Puzon

- Wojciech Sobczyński, Kamil Senczyk

 X. Tenor

- Stanisław Durak

 XI. Tuba

- Kamil Senczyk

 XII. Sekcja inst. perkusyjnych

- Władysław Rozmysł, Bartłomiej Drozd

 

 

 

 

Podkategorie

 • Teatr "PRZECINEK"

  „PRZECINEK”

  Po co dzieciom teatr? Bawiąc się w teatr dzieci uczą się wyrażania emocji i ich nazywania, rozwija się ich wyobraźnia, poznają swoje mocne strony i rozwijają talenty, uczą się współżycia w grupie. Po co dzieciom jeszcze teatr? Ano po to, aby uczyły się poruszania na scenie, dykcji, umiejętności wcielania się w różne postacie, aby wyzwolić w nich inwencje twórcze, ale przede wszystkim aby uwierzyły we własne siły i możliwości.

   

           Zespół teatralny powstał w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim w 1998 roku. Założycielką i instruktorem prowadzącym aż do chwili obecnej jest Urszula Gruszczyk. „Teatr jest procesem twórczym. Bardzo aktywnym, kryjącym pułapki i niespodzianki, radości, sukcesy i porażki. Teatr to wspólna praca. Nad analizą tekstu literackiego, słowem, gestem, ruchem. Nad kontaktem z partnerem, nad umiejętnością pracy z zespołem”.   Pierwszym, krótkim i jakże nieporadnym, przedstawieniem był „Wiatrak”, pokazany z okazji Dnia Matki. Wielkie emocje i przeżycia towarzyszyły temu historycznemu wydarzeniu. Zespół istniał, ale nie miał nazwy. Jesienią tegoż roku powstało krótkie działanie teatralne na podstawie wiersza Jana Brzechwy ”Pchła Szachrajka” pokazane na I Spotkaniach Teatralnych w Ostrowie Lubelskim. Do grupy doszły nowe osoby, które stały się fundamentem teatru. Wtedy też powstała nazwa zespołu „Przecinek”, która istnieje do chwili obecnej. Skąd wzięła się ta nazwa?
  Z bardzo kreatywnej metody zwanej „burzą mózgów”. Dzieci proponowały różne proste skojarzenia, a to słowo podobało się wszystkim - oznaczało coś, co jest małe, ważne i rozdziela zdanie, czyli…Przecinek. I tak zostało, a nazwa z czasem bardzo przylgnęła do zespołu.

           Następnym przedstawieniem było „ Nie ma tego złego” i „Baba z wozu”. Był to rok 1999. Zespół występował na Powiatowych Eliminacjach Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży, na „ Jesiennych Spotkaniach Teatralnych” w Trawnikach, na Przeglądzie Teatrów w GOK
  w Piotrowicach.

  Dzieci doskonale bawiły się w teatr, a to zaczęło rozwijać ich wyobraźnię i twórcze myślenie. Ja, jako instruktor, bawiłam się z nimi   i   uczyłam zarazem. Przygotowanie teatralne zdobywałam, uczestnicząc  w przeglądach zespołów teatralnych i przyglądając się wraz z wychowankami spektaklom innych grup teatralnych oraz wnikliwie słuchając uwag komisji dotyczących moich spektakli teatralnych. Później próbowałam zastosować te rady w praktyce. Problem polegał na tym, że trzeba było mieć w sobie dużo samozaparcia i wewnętrznej dyscypliny, aby nie zrazić się niektórymi opiniami fachowców: aktorów, reżyserów czy animatorów kultury. Jednak warto było być uważnym i stosować się do tych zaleceń, bo
  z czasem mój zespół teatralny zaczął osiągać coraz wyższe wyróżnienia i miejsca na różnych szczeblach przeglądów teatralnych.

           Znaczące sukcesy zaczęły się w roku 2000, wtedy to spektakl
  „ Wyprawa, czyli przyprawa według Kubusia Puchatka” otrzymał I nagrodę oraz nagrodę publiczności na Międzywojewódzkim Podkarpackim Festiwalu Teatrów. Było to tak duże zaskoczenie i przeżycie emocjonalne, że dzieci płakały ze szczęścia w momencie odczytywania werdyktu. Po raz pierwszy muzykę specjalnie do tego spektaklu napisał Andrzej Pochodyła, który współpracował także przy kolejnych spektaklach.

           W roku 2001 zabawa teatralna „ Piraci, czyli sposób na nudę”
  na podstawie książki Marii Wójcik, pokazała duży temperament sceniczny
  oraz zaangażowanie małych aktorów i uzyskała I miejsce we wszystkich przeglądach teatralnych, w których brała udział. Zespół uwierzył  we własne siły i możliwości na tyle skutecznie, że pojechał  na Międzynarodowy Festiwal Teatrów „Wigraszek” do Suwałk. To był dla wszystkich trudny, długi, daleki i niezapomniany wyjazd. Problemy zdrowotne, zmęczenie i w konsekwencji duże osłabienie trapiły większość osób. Tylko ogromnej determinacji i sile woli można zawdzięczać, iż dzieci dały radę wystąpić na scenie. Wtedy zespół otrzymał wyróżnienie, ale był to iście bohaterski wyczyn, który wszyscy długo wspominali z wypiekami na twarzy. Poza tym wyjazd do Suwałk to także wspaniała przyroda, spotkania z małymi aktorami z innych krajów, nowe doświadczenia i noclegi w hotelu  „Czarna Hańcza”.

           Dobra passa zespołu trwała. W następnym roku spektakl „ Rzecz
  o kichaniu” własnego autorstwa otrzymał I miejsce na „Scenie Młodych” 2002” w Centrum Kultury w Lublinie, a za całokształt osiągnięć artystycznych „Złoty Talent” – nagrodę Starosty Lubartowskiego.

  Niesamowitym przeżyciem był występ „Przecinka” w Centrum Zdrowia Dziecka w Zalesiu. Mali aktorzy mogli podarować odrobinę radości chorym dzieciom. Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka – Magdalena Chęcińska tak pisała w swoim piśmie: „Dobra zabawa, śmiech, optymizm stanowiły skuteczne lekarstwo na smuteczki związane z pobytem w szpitalu. Gratulujemy tak utalentowanej młodzieży, wrażliwej na potrzeby chorych rówieśników”. Nigdy wcześniej zespół nie otrzymał tylu braw i ciepłych słów, co właśnie tam.

       „Historia pewnej gwiazdy ”, to właściwie spektakl muzyczny, a to dzięki profesjonalnej muzyce skomponowanej przez niezwykle utalentowanego Michała Iwanka i piosenkom w wykonaniu Pauliny Majewskiej. Wtedy był to debiut sceniczny tej bardzo utalentowanej dziewczyny. Przedstawienie jako jedyne z województwa zostało nominowane na Ogólnopolskie Forum Teatrów w Poznaniu. Niestety, z przyczyn finansowych zespół nie mógł reprezentować Ziemi Lubelskiej.

  W 2004 roku istniały już dwie grupy teatralne. Grupa starsza skupiała młodych ludzi, których „Przecinek” wychował i wyedukował teatralnie. Efektem spotkań były etiudy teatralne „Prawie Bajki”, utrzymane   w żartobliwym tonie, zdobyły II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Szkolnych „Maska” w Chełmie. Mały „Przecinek” wystąpił   w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Za pomysł i realizację spektaklu – „Czy to jest teatr?” – otrzymał pierwsza nagrodę.

  „ O skradzionym czasie” to spektakl dotykający ważnych problemów współczesnego świata, z którym zespół pojechał na Międzynarodowy Festiwal Teatrów „Wigraszek 2005” do Suwałk. Miejscowa gazeta tak oceniała wówczas nasz występ: „Ażeby zatopić się w refleksjach o minionym, trzeba chwili zadumy, wyciszenia, słowem – CZASU. I o tym właśnie, o konieczności zatrzymania się nad urodą świata, przyjaźnią, dobrem, miłością, przekonywał nas w czwartkowe przedpołudnie teatr „Przecinek”. Podobała się nam szczególnie scena z marionetkami, a także plastyczność teatralnych obrazów. Zespołowi mamy do zawdzięczenia coś jeszcze – to Oni pokazali wszystkim, jak spontanicznie się bawić, Oni w dużej mierze tworzyli klimat wieczornego koncertu folkowego…”

          Z dwóch przedstawień zrealizowanych w 2006 roku „Rzecz o kichaniu II” dostała jedynie wyróżnienie. Następny rok był dosyć trudny dla zespołu. Mimo problemów powstają „Skrzydła służą do latania”, spektakl mówiący o dorastaniu. Duże rotacje w zespole – kilka osób odeszło, ale pojawiły się też inne, pełne świeżości i zaangażowania.

  Dzieci dalej bawią się w teatr, a ciekawym efektem tych działań są etiudy teatralne „Ania i Księżyc” na podstawie poezji dziecięcej - bardzo ciepło przyjęte na Międzywojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych
  i Młodzieżowych w Strzyżowie, gdzie otrzymały Grand Prix. Rok później ten sam spektakl otrzymał główną nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie.

         Rok 2010 jest rokiem niezwykle pracowitym. Istnieją dwie grupy teatralne „Przecinek”. Obie zrealizowały przedstawienia na dobrym poziomie. ”Sekretne Kapelusze” to poetycki i bardzo plastyczny spektakl starszej grupy, z którym wystąpiła na trzech przeglądach w kategorii teatry młodzieżowe i na wszystkich otrzymała wyróżnienie. Kuchenne historyjki w żartobliwej formie przedstawił „Przecineczek” w spektaklu   ”A łyżka na to....” Dzieci bawiły się świetnie na scenie, co zostało docenione przez małą i dorosłą publiczność. Otrzymały mnóstwo braw i I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych w Lublinie, a z Festiwalu w Strzyżowie przywiozły ogromny puchar Grand Prix.

         W roku 2011 „Przecinek” zrealizował przedstawienie mówiące
  o trudnych dziecięcych emocjach i problemach „O Strrr...asznie ważnych rzeczach”. Było smutne, ale prawdziwe. Ludzie dorośli zapominają jak to jest mieć 10 lat, jaki skomplikowany i pełen lęku wydaje się świat.

         „Rynnojad”, spektakl zrealizowany na podstawie wiersza Agnieszki Frąnczak, był dokonaniem roku 2012. Ta swoista zabawa słowem, rytmem, plastyką i konwencją teatralną przyniosła zespołowi Nagrodę Główną  na Festiwalu Najciekawszych Widowisk Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży w Lublinie. Z tym przedstawieniem zespół wystąpił na  I Festiwalu Kultury Dziecięcej „Strzyżowskie Michałki” w Strzyżowie. Jury oceniające, którego przewodniczącym był znakomity aktor Jan Nowicki, przyznało teatrowi „ Przecinek” II nagrodę i Specjalną Indywidualną Nagrodę Aktorską dla Katarzyny Łęckiej.

   

  W ciągu tych wszystkich lat teatr rósł i dojrzewał, tak jak rosły dzieci. Wielu z tych młodych ludzi to już licealiści, studenci. Jednak zawsze są otwarci na teatr, bo to, co tworzyli i przeżywali razem, zostanie w nich już na zawsze.  I to jest najważniejsze.