Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

Strona główna

Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Ostrowa Lubelskiego dla wybitnych uczniów

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród Burmistrza Ostrowa Lubelskiego dla wybitnych uczniów naszej gminy. Ta wyjątkowa ceremonia była okazją do uhonorowania naszych utalentowanych młodych ludzi za ich znaczące osiągnięcia w różnych dziedzinach.
Nagrody zostały przyznane jako wyraz uznania za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, działania w wolontariacie, wybitne osiągnięcia sportowe oraz aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w działalność na rzecz lokalnej społeczności.
Chcielibyśmy także serdecznie pogratulować Zespołowi Śpiewaczemu "Młode Rozkopaczewianki" z Rozkopaczewa pod kierownictwem pani Krystyny Hoduń. Zespół ten został wyróżniony za swoją twórczą pracę na rzecz rozwoju kultury naszego regionu oraz za godne reprezentowanie naszej gminy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym! Wasze wysiłki, poświęcenie i determinacja są inspiracją dla nas wszystkich.
Życzymy Wam dalszych sukcesów na Waszej drodze rozwoju i spełnienia marzeń. Dziękujemy również nauczycielom, rodzicom i całej społeczności za wsparcie, które przyczyniło się do tych wspaniałych osiągnięć.