Planszówkolandia

Echo Ostrowa

echo

Szkolenie inżynieryjno saperskie - Kazuń Nowy 2016

Szkolenie inżynieryjno saperskie
14 czerwca 2016 r. członkowie WATAHY uczestniczyli w szkoleniu, które odbyło się w Kazuniu Nowym. Zakres szkolenia obejmował:
- maskowanie ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego w działaniach taktycznych
- ustawianie i unieszkodliwianie min przeciwpancernych
(pojedyncza mina)
- materiały wybuchowe i środki zapalające wojsk własnych. Sieci elektryczne, niszczenie elementów konstrukcji (środki ćwiczebne)
- fortyfikacje – wykonanie okopu pojedynczego strzelca, kozły, jeże
- wyposażenie i uzbrojenie żołnierzy wojsk inżynieryjnych
- zasadniczy sprzęt 2.psap np. TRI, PTS-M
- zasadniczy sprzęt 2.psap do prac ziemnych
i fortyfikacyjnych
- zasadniczy sprzęt 2.psap np. roboty saperskie
- zasadniczy sprzęt 2.psap np. sprzęt minerski
- wyposażenie i działanie grupy EOD

Podkategorie