Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

Strona główna

Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

41. Mały Konkurs Recytatorski

W piątkowy poranek 13 maja 2022 r. odbyły się eliminacje gminne do 41. Małego Konkursu Recytatorskiego. Jury miało przyjemność wysłuchać 9 występów, podczas których oceniano dobór repertuaru, poprawność dykcyjną, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się według kategorii grup wiekowych:
klasy I-III: Zuzanna Wołowicz i Nadia Lato
klasy IV-VI: Dominika Sawuła i Łucja Puła
klasy VII-VIII: Oliwia Szczepańska i Wiktoria Mazurek
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a laureatom życzymy sukcesów podczas kolejnych etapów konkursu!

 

III WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, zaprasza do udziału w trzeciej edycji konkursu na najpiękniejszą tradycyjną oraz współczesną palmę i pisankę wielkanocną.

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy urząd gminy lub wyznaczoną przez ww. urząd gminną instytucję kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zaproszeni są twórcy ludowi, artyści plastycy, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolna.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie do Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim  prac konkursowych wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi w terminie do 7 marca 2022 r.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji sali kinowej

W dniu 12.07.2021 r. Gmina Ostrów Lubelski podpisała umowę dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Tytuł projektu: Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji Sali kinowej w Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim.

Wartość zadania: 21 860,00 zł

Wartość dofinansowania: 17 488,00 zł

Zadanie polega na przygotowaniu dokumentacji projektowej  - Programu Funkcjonalno-Użytkowego modernizacji Sali kinowej/widowiskowej wraz z zapleczem oraz dostosowanie jej dla osób niepełnosprawnych.

 

Podkategorie