Planszówkolandia

RODO

rodo

Głos Ostrowa

echo

Gminne obchody uroczystości 3 maja 2014

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny. Następnie po jej zakończeniu cała zgromadzona społeczność udała się przed Krzyż Milenijny i obelisk w parku. Po wygłoszeniu referatu przez pana burmistrza Ostrowa Lubelskiego Ryszarda Smerdla, odbył się występ orkiestry strażackiej, a następnie akademia w wykonaniu dzieci ze szkoły Podstawowej w Kaznowie. Coroczne 3-majowe biegi uliczne organizowane przez nauczycieli z Gimnazjum i Szkół Podstawowych z gminy, nie odbyły się ze względu na deszczową pogodę.

Autor zdjęć: Małgorzata Sobczyńska

 

Konkurs "Jestem Bezpieczny"

24 kwietnia 2014r. w Centrum Kultury odbył się konkurs „Jestem bezpieczny”. W konkursie wzięły udział reprezentacje z wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kolechowicach, która reprezentować będzie gminę w konkursie powiatowym. II miejsce różnicą tylko jednego punktu zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Ostrowie Lubelskim, trzecie Szkoła Podstawowa w Kaznowie i czwarte Szkołą Podstawowa w Rozkopaczewie. Zdobywcą nagrody za największą liczbę uzyskanych punktów zdobył Jarosław Lato - uczeń VI kl. SP w Kolechowicach. Nagrody w Konkursie ufundowała Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

 

        Miał miejsce 16 kwietnia 2014 roku. W eliminacjach gminnych  XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego wzięło udział 20 najlepszych recytatorów wyłonionych w przesłuchaniach  szkolnych. Na scenie Centrum Kultury prezentowali dwa utwory literackie. Młodych adeptów recytacji oceniało Jury w składzie:

Urszula Bednarczyk, Olga Domańska, Iwona Drozd i nagrodziło

6 najlepszych recytatorów. A są to:

- Gabrysia Prokopowicz        kl.II   SP w Ostrowie Lub

- Mateusz Chomicz                 kl.II  SP w Ostrowie Lub

- Przemek Kasperczuk         kl.III   SP w Kolechowicach

- Jakub Powałka                   kl.VI   SP w Ostrowie Lub

- Ina Rugała                   kl.V   SP  w Kaznowie

- Wiktoria Kaznowska        kl.VI   SP  w Kaznowie

Osoby te  zakwalifikowały się na  eliminacje powiatowe tego konkursu, który odbędzie się 20 maja w Domu Kultury im. Księżnej Anny z Sapiechów Jabłonowskiej w Kocku.

 

Życzenia świąteczne 2014

 

Życzymy, aby Święta Wielkanocne były okazją do spotkania z najbliższymi,

czasem budowania prawdziwej wspólnoty

oraz radości wypływającej z serca.

Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi codziennego życia,

obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym.

 

Wesołych i ciepłych świąt.

 

Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim

 

 

OSTROWIANKI POLESIANKI

Ostrowianki Polesianki

 

Nadeszły kolejne Święta Bożego Narodzenia. zapanowała wielka radość, szczególna atmosfera, pełna miłości, życzliwości i dobroci. Składamy sobie wszyscy życzenia, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy. Przeżywamy ten czas w jedności z Bogiem i bliskimi. W dniu 14.01.2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe, w formie obiadu – Zespołu Ostrowianki Polesianki, Członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Ostrowie Lubelskim z zaproszonymi gośćmi: burmistrzem Ostrowa Lub. Ryszardem Smerdlem, jego z-cą Andrzejem Bunią, sekretarzem Sylwią Szczepańską, przewodniczącym Rady Tadeuszem Fituchem, prezesem G.S. Henrykiem Goławskim. Byli też zaproszeni: dyr. Centrum Kultury Iwona Drozd, dyr. Krzysztof Wąsala, przed. Urzędu Gminy Henryk Klementewicz, dyr. Banku Spółdzielczego w Ostrowie Lubelskim Elżbieta Rutkowska, prezes Banku Spółdzielczego w Lubartowie Władysław Mikucewicz oraz pracownicy biura G.S. Spotkanie odbyło się w świetlicy G.S.

 

 

Spotkanie z kolędą

w DPS 21 styczeń 2014 r. godz. 10.00

Na zaproszenie pana dyrektora DPS Tadeusza Fitucha Zespół Ostrowianki Polesianki przybył by pokolędować pensjonariuszom.

Przyszliśmy do Was by swym śpiewem przyczynić się do podtrzymania i rozwijania nieco zanikającą już tradycję jaką jest piękny staropolski obrzęd kolędowania w porze Bożego Narodzenia.

Miło jest kiedy ten świąteczny czas

uczy tak wiele każdego z nas,

dzisiaj w prezencie mamy śpiew

niech kolęda niesie radosną wieść.

Zespół zaśpiewał kilka kolęd, a były to: Ach witajże, Cicha noc, Gdy się Chrystus rodzi. Kolędy zaśpiewane wspólnie z pensjonariuszami to: Bóg się rodzi, Wśród nocnej ciszy.

 

 

Dawnymi czasy, na koniec karnawału, w ostatni wtorek zjawiał się „Zapust”. Ubrany był w kożuch odwrócony wełną na wierzch, na głowie miał czapkę przystrojoną wstążeczkami i gałązkami choinki, w ręku miał drewniany toporek z dzwonkami. Robił obchód po wsi i zjawiał się w karczmie, z biciem dzwonu o 12.00 wyrzucał wszystkich z karczmy. W Lubelskim „Zapust” był niezwykle wystrojonym zwanym „Bahusem”, którego towarzysze opasani powrósłami z maskami na twarzy wozili na beczce.

Tak było we czwartek 4 marca 2014 roku – ostatni dzień karnawału, dzień zapustów w Kocku.

Dom Kultury w Kocku zaprosił zespoły ludowe z powiatu lubartowskiego, na „Kusaki – 2014”. Każdy zespół mógł przedstawić dwa utwory o charakterze zabawowym do 10 minut. Ostrowianki Polesianki zaśpiewały „Małgorzatkę” i „Kurdesz”. Za udział w zabawie kasakowej wszystkie zespoły otrzymały okolicznościową statuetkę oraz książkę „Kock w fotografii”. Dla Ostrowianek Polesianek, nie był to koniec zabawy, na dalszą zabawę kusakową zaprosiły „Rozkopaczewianki” do Rozkopaczewa.

 

 

Jeziorzany 23 marca 2014 r.

XI Koncert Pieśni Wielkopostnych

Program:

10.00 – rozpoczęcie koncertu

13.00 – pożegnanie zimy „topienie marzanny”

13.30 – wycieczka krajoznawczo – historyczna połączona z Mszą Świętą

17.00 – degustacja potraw regionalnych, postnych – przygotowanych przez członkinie zespołów

W dniu tym obchodziły 15-lecie istnienia zespoły z Krępy i Przytoczna – co uczczono tortem i zdmuchnięciem 15 świeczek przez kierowniczki zespołów.

W czasie Koncertu Ostrowianki Polesianki śpiewały pieśni: Weś krzyż, Przed krzyżem Pana, Już cię żegnam najmilszy. Po zakończeniu koncertu Zespoły otrzymały kosze delikatesowe i album – Potrawy Wielkopostne.

Wyniosłyśmy Marzaneczkę ze wsi

Przyniosłyśmy zielony gaj do wsi.

Przy topieniu marzanny zespoły śpiewały piosenkę „Przyleciały żurawie”.

Wycieczka poświęcona rocznicy walk Tadeusza Kościuszki pod Maciejowicami – 220 rocznica. Najwyższy Naczelnik Sił Zbrojnych Narodowych w powstaniu 1794 wydał uniwersały regulujące sprawę chłopską, po klęsce maciejowickiej w niewoli rosyjskiej zmarł na emigracji.

 

Zofia Remiszewska

 

 

Fotorelacja

Podkategorie